انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران

انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(275 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خ كارگرشمالي جنب بيمارستان مركز قلب- كوچه شهريور- پلاك 13 واحد 1

انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران

تلفن
3 الی 88335061(021)
آدرس
خ كارگرشمالي جنب بيمارستان مركز قلب- كوچه شهريور- پلاك 13 واحد 1
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی