انجمن علمی متخصصین قلب و عروق ایران

انجمن علمی متخصصین قلب و عروق ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(284 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی متخصصین قلب و عروق ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خ وليعصر- جنب پارك ملت – بيمارستان قلب شهيدرجايي

انجمن علمی متخصصین قلب و عروق ایران

تلفن
22048174(021)
آدرس
خ وليعصر- جنب پارك ملت – بيمارستان قلب شهيدرجايي
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی