انجمن علمی متخصصین عفونی و گرمسیری ایران

انجمن علمی متخصصین عفونی و گرمسیری ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(309 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی متخصصین عفونی و گرمسیری ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
-منطقه 1 - پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد - بیمارستان مسیح دانشوری

انجمن علمی متخصصین عفونی و گرمسیری ایران

تلفن
آدرس
-منطقه 1 - پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد - بیمارستان مسیح دانشوری
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی