انجمن علمی متخصصین ریه ایران

انجمن علمی متخصصین ریه ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(754 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی متخصصین ریه ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
-منطقه 2 - آرش مهر (شهرآرا) - خ. نیایش - مرکز تحقیقات ریه

انجمن علمی متخصصین ریه ایران

تلفن
66558282(021)
آدرس
-منطقه 2 - آرش مهر (شهرآرا) - خ. نیایش - مرکز تحقیقات ریه

مراکز مشابه