انجمن علمی متخصصین دندانپرشکی ترمیمی ایران

انجمن علمی متخصصین دندانپرشکی ترمیمی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(646 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی متخصصین دندانپرشکی ترمیمی ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
– خیابان گیشا – خیابان پیروزی غربی – پلاک 90

انجمن علمی متخصصین دندانپرشکی ترمیمی ایران

تلفن
88271967(021)
آدرس
– خیابان گیشا – خیابان پیروزی غربی – پلاک 90

مراکز مشابه