انجمن علمی قلب کودکان ایران

انجمن علمی قلب کودکان ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(287 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی قلب کودکان ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان ولی عصر، جنب پارک ملت، بیمارستان قلب شهید رجائی، طبقه سوم، دفتر گروه قلب کودکان

انجمن علمی قلب کودکان ایران

تلفن
23922542(021)
آدرس
خیابان ولی عصر، جنب پارک ملت، بیمارستان قلب شهید رجائی، طبقه سوم، دفتر گروه قلب کودکان
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی