انجمن علمی علمی پزشکان متخصص داخلی ایران

انجمن علمی علمی پزشکان متخصص داخلی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(266 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خ فاطمي – روبروي سازمان آب – پلاك 143- طبقه 6

انجمن علمی علمی پزشکان متخصص داخلی ایران

تلفن
6 الی 88975383(021)
آدرس
خ فاطمي – روبروي سازمان آب – پلاك 143- طبقه 6
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی