انجمن علمی طب اورژانس ایران

انجمن علمی طب اورژانس ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(728 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی طب اورژانس ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خيابان ميرزای شيرازی - پايين تر از مطهری - کوچه هجدهم - شماره 4 - واحد 3

انجمن علمی طب اورژانس ایران

تلفن
88915410(021)
آدرس
خيابان ميرزای شيرازی - پايين تر از مطهری - کوچه هجدهم - شماره 4 - واحد 3

مراکز مشابه