انجمن علمی دندانپزشکان کودکان ایران

انجمن علمی دندانپزشکان کودکان ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(259 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی دندانپزشکان کودکان ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
كوي نصر - خیابان پيروزي غربي - پلاك 90

انجمن علمی دندانپزشکان کودکان ایران

تلفن
88246093(021) - 88246094(021)
آدرس
كوي نصر - خیابان پيروزي غربي - پلاك 90
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی