انجمن علمی دانش آموختگان پزشکی عمومی ایران

انجمن علمی دانش آموختگان پزشکی عمومی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(265 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی دانش آموختگان پزشکی عمومی ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان لاهیجانی شرقی، پلاک 176

انجمن علمی دانش آموختگان پزشکی عمومی ایران

تلفن
26310529(021)
آدرس
خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان لاهیجانی شرقی، پلاک 176
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی