انجمن علمی جراحی زانو و آرتروسکوپی ایران

انجمن علمی جراحی زانو و آرتروسکوپی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(575 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی جراحی زانو و آرتروسکوپی ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
میدان شهدا- فدائیان اسلام- بیمارستان شفایحیائیان گروه آرتروسکوپی

انجمن علمی جراحی زانو و آرتروسکوپی ایران

تلفن
33121021(021)
آدرس
میدان شهدا- فدائیان اسلام- بیمارستان شفایحیائیان گروه آرتروسکوپی

مراکز مشابه