انجمن علمی جراحان دهان و فک و صورت ایران

انجمن علمی جراحان دهان و فک و صورت ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(656 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی جراحان دهان و فک و صورت ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
بلوار میرداماد ـ پلاک 311

انجمن علمی جراحان دهان و فک و صورت ایران

تلفن
88783311(021) - 88780021(021)
آدرس
بلوار میرداماد ـ پلاک 311

مراکز مشابه