انجمن علمی جامعه های علمی فوق تخصص های داخلی ایران

انجمن علمی جامعه های علمی فوق تخصص های داخلی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(265 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی جامعه های علمی فوق تخصص های داخلی ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
کارگر شمالی – جنب بیمارستان مرکزقلب – کوچه شهریور- پلاک 13- واحد 1

انجمن علمی جامعه های علمی فوق تخصص های داخلی ایران

تلفن
2 الی 88335061(021)
آدرس
کارگر شمالی – جنب بیمارستان مرکزقلب – کوچه شهریور- پلاک 13- واحد 1
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی