انجمن علمی تشخیص و درمان جنین

انجمن علمی تشخیص و درمان جنین

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(633 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی تشخیص و درمان جنین
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، جنب ساختمان سبز، ساختمان قدیم پاتولوژی

انجمن علمی تشخیص و درمان جنین

تلفن
66565500(021) - 44412437(021)
آدرس
بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، جنب ساختمان سبز، ساختمان قدیم پاتولوژی

مراکز مشابه