دکتر کبری آریازنگنه

دکتر کبری آریازنگنه

متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر کبری آریازنگنه (Dr. Kobra Arya Zangeneh)
تخصص
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
توضیحات
دکتر کبری آریازنگنه متخصص بیماریهای کودکان (اطفال) در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی