دکتر هاله مستفیدی

دکتر هاله مستفیدی

متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
استان آذربايجان شرقی - شهر تبريز
نام و نام خانوادگی
دکتر هاله مستفیدی (Dr. Haleh Mostafidi)
تخصص
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
توضیحات
دکتر هاله مستفیدی متخصص بیماریهای کودکان (اطفال) در شهر تبریز هستند.
استان
آذربايجان شرقی
شهر
تبريز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی