دکتر نفیسه غفاریان مبهوت

دکتر نفیسه غفاریان مبهوت

متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
استان خراسان رضوی - شهر مشهد
نام و نام خانوادگی
دکتر نفیسه غفاریان مبهوت (Dr. Nafiseh Ghafarian)
تخصص
متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
توضیحات
دکتر نفیسه غفاریان مبهوت متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) در شهر مشهد هستند.
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان