دکتر نصراله پزشکی قهفرخی

دکتر نصراله پزشکی قهفرخی

متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر نصراله پزشکی قهفرخی (Dr. Nasrolah Ghahfarokhi)
تخصص
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
توضیحات
دکتر نصراله پزشکی قهفرخی متخصص بیماریهای کودکان (اطفال) در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان

آدرس مطب دکتر نصراله پزشکی قهفرخی

آدرس
بیمارستان فاطمیه
تلفن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی