دکتر مهری حسن پورانزابی

دکتر مهری حسن پورانزابی

متخصص داخلی
استان قم - شهر قم
نام و نام خانوادگی
دکتر مهری حسن پورانزابی (Dr. Mehri Hasanpour Anzabi)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر مهری حسن پورانزابی متخصص داخلی در شهر قم هستند.
استان
قم
شهر
قم

آدرس مطب دکتر مهری حسن پورانزابی

آدرس
بیمارستان کامکار عرب نیا
تلفن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی