دکتر محمود خانداش پورقمی

دکتر محمود خانداش پورقمی

فوق تخصص ریه
استان گلستان - شهر گرگان
نام و نام خانوادگی
دکتر محمود خانداش پورقمی (Dr. Mahmoud Khandashpur Ghomi)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص ریه
توضیحات
دکتر محمود خانداش پورقمی فوق تخصص ریه در شهر گرگان هستند.
استان
گلستان
شهر
گرگان

آدرس مطب دکتر محمود خانداش پورقمی

آدرس
بیمارستان 5 آذر
تلفن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی