دکتر محمد نادری سورکی

دکتر محمد نادری سورکی

فوق تخصص خون اطفال (هماتولوژی کودکان)
استان مازندران - شهر ساري
نام و نام خانوادگی
دکتر محمد نادری سورکی (Dr. Mohamad Naderi Sureki)
تخصص
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص خون اطفال (هماتولوژی کودکان)
توضیحات
دکتر محمد نادری سورکی فوق تخصص خون اطفال (هماتولوژی کودکان) در شهر ساری هستند.
استان
مازندران
شهر
ساري
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان