دکتر محمد دادسرشت

متخصص داخلی
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر محمد دادسرشت (Dr. Mohamad Dadseresht)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر محمد دادسرشت متخصص داخلی در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان

آدرس مطب دکتر محمد دادسرشت

آدرس
بلوار خواجه رشید همدانی
تلفن
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی