دکتر محمد امامی اردستانی

دکتر محمد امامی اردستانی

فوق تخصص ریه
استان اصفهان - شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی
دکتر محمد امامی اردستانی (Dr. Mohammad Emami)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص ریه
توضیحات
دکتر محمد امامی اردستانی متخصص داخلی و فوق تخصص ریه در شهر اصفهان هستند.
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی