دکتر محمدعلی عطائی

دکتر محمدعلی عطائی

متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
استان كرمانشاه - شهر كرمانشاه
نام و نام خانوادگی
دکتر محمدعلی عطائی (Dr. Mohamad Ali Ataei)
تخصص
متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
توضیحات
دکتر محمدعلی عطائی متخصص رادیولوژی (تصویربرداری) در شهر کرمانشاه هستند.
استان
كرمانشاه
شهر
كرمانشاه
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی