دکتر محمدعلی شریف زاده

دکتر محمدعلی شریف زاده

متخصص داخلی
استان البرز - شهر كرج
نام و نام خانوادگی
دکتر محمدعلی شریف زاده (Dr. Mohammad Ali Sharifzadeh)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر محمدعلی شریف زاده متخصص داخلی در شهر کرج هستند.
استان
البرز
شهر
كرج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی