دکتر محمدصالح جعفرپیشه فرد

دکتر محمدصالح جعفرپیشه فرد

متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
استان اصفهان - شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی
دکتر محمدصالح جعفرپیشه فرد (Dr. Mohammad Saleh Jafar Pisheh)
تخصص
متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
توضیحات
دکتر محمدصالح جعفرپیشه فرد متخصص رادیولوژی (تصویربرداری) در شهر اصفهان هستند.
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی