دکتر فرناز سیدمصطفائی

دکتر فرناز سیدمصطفائی

متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
استان قم - شهر قم
نام و نام خانوادگی
دکتر فرناز سیدمصطفائی (Dr. Farnaz Seyed Mostafaei)
تخصص
متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
توضیحات
دکتر فرناز سیدمصطفائی متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) در شهر قم هستند.
استان
قم
شهر
قم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان