دکتر فرشید پادیاب

متخصص داخلی
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر فرشید پادیاب (Dr. Farshid Padyab)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر فرشید پادیاب متخصص داخلی در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی