دکتر فاطمه زارع بیدکی

دکتر فاطمه زارع بیدکی

متخصص دندانپزشکی اطفال
استان یزد - شهر يزد
نام و نام خانوادگی
دکتر فاطمه زارع بیدکی (Dr. Fatemeh Zare Bidaki)
تخصص
متخصص دندانپزشکی اطفال
توضیحات
دکتر فاطمه زارع بیدکی متخصص دندانپزشکی اطفال در شهر یزد هستند.
استان
یزد
شهر
يزد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی