دکتر فاطمه روناسی نجیب

دکتر فاطمه روناسی نجیب

متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
استان آذربايجان شرقی - شهر تبريز
نام و نام خانوادگی
دکتر فاطمه روناسی نجیب (Dr. Fatemeh Ronasi Najib)
تخصص
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
توضیحات
دکتر فاطمه روناسی نجیب متخصص بیماریهای کودکان (اطفال) در شهر تبریز هستند.
استان
آذربايجان شرقی
شهر
تبريز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی