دکتر فائزه الماسی

دکتر فائزه الماسی

فوق تخصص گوارش و کبد
استان خراسان شمالی - شهر بجنورد
نام و نام خانوادگی
دکتر فائزه الماسی (Dr. Faeze Almasi)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص گوارش و کبد
توضیحات
دکتر فائزه الماسی فوق تخصص گوارش و کبد در شهر بجنورد هستند.
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی