دکتر عیسی رضائی

دکتر عیسی رضائی

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر عیسی رضائی (Dr. Isa Rezaei)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)
توضیحات
دکتر عیسی رضائی فوق تخصص کلیه (نفرولوژی) در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی