دکتر علی اکبر شهاب نیا

دکتر علی اکبر شهاب نیا

متخصص دندانپزشکی اطفال
استان خراسان رضوی - شهر مشهد
نام و نام خانوادگی
دکتر علی اکبر شهاب نیا (Dr. Ali Akbar Shahabnia)
تخصص
متخصص دندانپزشکی اطفال
توضیحات
دکتر علی اکبر شهاب نیا متخصص دندانپزشکی اطفال در شهر مشهد هستند.
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی