دکتر علیرضا مؤیدکاظمی

دکتر علیرضا مؤیدکاظمی

فوق تخصص گوارش و کبد
استان لرستان - شهر خرم آباد
نام و نام خانوادگی
دکتر علیرضا مؤیدکاظمی (Dr. Ali Reza Moayed Kazemi)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص گوارش و کبد
توضیحات
دکتر علیرضا مؤیدکاظمی فوق تخصص گوارش و کبد در شهر خرم آباد هستند.
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی