دکتر صبا بابادی

دکتر صبا بابادی

متخصص داخلی
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر صبا بابادی (Dr. Saba Babadi)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر صبا بابادی متخصص داخلی در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی