دکتر سیده پویا مروتی

دکتر سیده پویا مروتی

متخصص دندانپزشکی اطفال
استان كردستان - شهر سنندج
نام و نام خانوادگی
دکتر سیده پویا مروتی (Dr. Seyede Pouya Morovati)
تخصص
متخصص دندانپزشکی اطفال
توضیحات
دکتر سیده پویا مروتی متخصص دندانپزشکی اطفال در شهر سنندج هستند.
استان
كردستان
شهر
سنندج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان