دکتر سیده ریحانه یوسفی شارمی

دکتر سیده ریحانه یوسفی شارمی

فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان)
استان كردستان - شهر سنندج
نام و نام خانوادگی
دکتر سیده ریحانه یوسفی شارمی (Dr. Seyedeh Reyhaneh Yousefi Sharmi)
تخصص
متخصص زنان و زایمان
فوق تخصص / فلوشیپ
فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان)
توضیحات
دکتر سیده ریحانه یوسفی شارمی فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان) در شهر سنندج هستند.
استان
كردستان
شهر
سنندج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی