دکتر سیدروح اله هوائی

دکتر سیدروح اله هوائی

متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
استان اصفهان - شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی
دکتر سیدروح اله هوائی (Dr. Seyed Rouhollah Havaei)
تخصص
متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
توضیحات
دکتر سیدروح اله هوائی متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) در شهر اصفهان هستند.
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

دکتر یزدان شناس