دکتر سیدحمیدرضا قافله باشی

دکتر سیدحمیدرضا قافله باشی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
استان قزوین - شهر قزوين
نام و نام خانوادگی
دکتر سیدحمیدرضا قافله باشی (Dr. Seyed Hamid Reza Ghafelehbashi)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
توضیحات
دکتر سیدحمیدرضا قافله باشی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در شهر قزوین هستند.
استان
قزوین
شهر
قزوين
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی