دکتر سیدجواد صدرائی موسوی

دکتر سیدجواد صدرائی موسوی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق
استان مازندران - شهر ساري
نام و نام خانوادگی
دکتر سیدجواد صدرائی موسوی (Dr. Seyed Javad Sadraei Musavi)
تخصص
متخصص جراحی عمومی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
توضیحات
دکتر سیدجواد صدرائی موسوی فوق تخصص جراحی قلب و عروق در شهر ساری هستند.
استان
مازندران
شهر
ساري
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی