دکتر سکینه الهام شانهء

دکتر سکینه الهام شانهء

متخصص داخلی
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر سکینه الهام شانهء (Dr. Sakineh Elham Shaneh)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر سکینه الهام شانهء متخصص داخلی در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی