دکتر سهامه انصاری فر

دکتر سهامه انصاری فر

متخصص دندانپزشکی اطفال
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر سهامه انصاری فر (Dr. Sahameh Ansarifar)
تخصص
متخصص دندانپزشکی اطفال
توضیحات
دکتر سهامه انصاری فر متخصص دندانپزشکی اطفال در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی