دکتر سمیرا فضل اللهی فر

دکتر سمیرا فضل اللهی فر

متخصص دندانپزشکی اطفال
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر سمیرا فضل اللهی فر (Dr. Samira Fazlolahifar)
تخصص
متخصص دندانپزشکی اطفال
توضیحات
دکتر سمیرا فضل اللهی فر متخصص دندانپزشکی اطفال در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی