دکتر سمیرا حاجی صادقی

دکتر سمیرا حاجی صادقی

متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
استان قم - شهر قم
نام و نام خانوادگی
دکتر سمیرا حاجی صادقی (Dr. Samira Hajisadeghi)
تخصص
متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
توضیحات
دکتر سمیرا حاجی صادقی متخصص بیماری های دهان، فک و صورت در شهر قم هستند.
استان
قم
شهر
قم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی