دکتر سارا جعفری

دکتر سارا جعفری

فوق تخصص روماتولوژی
استان آذربايجان شرقی - شهر تبريز
نام و نام خانوادگی
دکتر سارا جعفری (Dr. Sara Jafari)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص روماتولوژی
توضیحات
دکتر سارا جعفری فوق تخصص روماتولوژی در شهر تبریز هستند.
استان
آذربايجان شرقی
شهر
تبريز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی