دکتر دوستعلی اله دانهء

دکتر دوستعلی اله دانهء

متخصص داخلی
استان البرز - شهر كرج
نام و نام خانوادگی
دکتر دوستعلی اله دانهء (Dr. Doostali Elahdaneh)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر دوستعلی اله دانهء متخصص داخلی در شهر کرج هستند.
استان
البرز
شهر
كرج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی