دکتر خدیجه حق شناس سرخکلائی

دکتر خدیجه حق شناس سرخکلائی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
استان مازندران - شهر ساري
نام و نام خانوادگی
دکتر خدیجه حق شناس سرخکلائی (Dr. Khadijeh Hagh Shenas Sorkhkalaei)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
توضیحات
دکتر خدیجه حق شناس سرخکلائی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در شهر ساری هستند.
استان
مازندران
شهر
ساري
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی