دکتر حمید گلمحمدی

دکتر حمید گلمحمدی

متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر حمید گلمحمدی (Dr. Hamid Golmohamadi)
تخصص
متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
توضیحات
دکتر حمید گلمحمدی متخصص رادیولوژی (تصویربرداری) در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی