دکتر حسین قاسمی مقدم سعدآبادی

دکتر حسین قاسمی مقدم سعدآبادی

متخصص داخلی
استان آذربايجان شرقی - شهر تبريز
نام و نام خانوادگی
دکتر حسین قاسمی مقدم سعدآبادی (Dr. Hosein Ghasemi Moghadam Sadabadi)
تخصص
متخصص داخلی
توضیحات
دکتر حسین قاسمی مقدم سعدآبادی متخصص داخلی در شهر تبریز هستند.
استان
آذربايجان شرقی
شهر
تبريز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی