دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

فوق تخصص روماتولوژی
استان یزد - شهر يزد
نام و نام خانوادگی
دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی (Dr. Hosein Soleimani Saleh Abadi)
تخصص
متخصص داخلی
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص روماتولوژی
توضیحات
دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی فوق تخصص روماتولوژی در شهر یزد هستند.
استان
یزد
شهر
يزد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی